Pyramid i Shungit

Soula

Soula

Price: 729 kr

Pyramid i opolerad Shungit. 10 x10 cm vid basen. Shungit är en sällsynt kolbaserad icke kristalliserad sten och tros ha bildats för ca 2 biljoner år sedan. Den består till stor del av molekyler av kol. Egenskaper: Shungit kan leda elektromagnetisk och geotermisk energi och ändå absorbera och skydda kroppen från elektromagnetisk strålning från t.ex. datorer, wi-fi och mobiltelefoner. Shungit sägs också kunna absorbera och avlägsna tung energi från en person eller en plats, samtidigt är den grundande och beskyddande.

See more and book in app

Download the app to book activities, manage memberships & loyalty cards, see receipts, and much more.
Download Peach iOSDownload Peach Android
Contact Us
Join Peach